Schagen Coaching Supervisie en Training
Net als coaching is supervisie een krachtig instrument om kwaliteiten van de supervisant in zijn/haar functie te verbeteren. Het is gericht op het bewust leren hanteren van de beroepsmethodiek en helpt de professionaliteit de supervisant uit te bouwen en actueel te houden. Dit door te reflecteren op situaties waar hij of zij in het werk tegenaan loopt. Niet het probleem wordt uitgewerkt, maar de manier hoe je er mee omgaat. Centraal tijdens de supervisie staat de supervisant zelf met zijn of haar eigen kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen in zijn beroep. Door tijdens de supervisie ingebrachte werkcasussen te behandelen en te onderzoeken wat er is gebeurd op het gebied van denken, voelen, doen en willen, ontstaat er inzicht in het eigen handelen. De supervisant formuleert zijn/ haar eigen leerdoelen. Tijdens de supervisie worden verschillende werkvormen gebruikt. Supervisie Coaching Intervisie Opleidingssupervisie
Supervisie
Marjon Schagen | M. 0650260933 | marjon@coaching-supervisie.nl |