Schagen Coaching Supervisie en Training
Coachen of ook wel coaching genoemd is een specifieke manier van begeleiden waarbij bepaalde doelen gemakkelijker en sneller gerealiseerd zullen worden. Dit gebeurt onder leiding van een coach. De coach ondersteunt het leerproces van de coachee (de leerling). Dit houdt in dat de coach helpt bij het stellen van doelen en het behalen ervan. De coach gebruikt hierbij technieken waardoor de coachee zelf gaat nadenken over wat voor hem/haar het beste is. Verschil supervisie en coaching Het verschil tussen supervisie en coaching is dat coaching gericht is op een specifieke vraag en supervisie expliciet gericht is op het systematisch ontwikkelen van het vermogen te reflecteren op het eigen handelen in het werk. Het coachingstraject is kortdurend en sterk resultaat gericht. Supervisie is een langer proces en betreft primair de beroepsontwikkeling. Supervisie Coaching Intervisie Opleidingssupervisie
Coaching
Marjon Schagen | M. 0650260933 | marjon@coaching-supervisie.nl |